WEB

ПРОЕКТ: Имиджов уебсайт на представителството на Leica, Tamron, Benro... Клиент: Вип Трейдинг Диждивижън http://vip-digivision.bg/

Leica camera history

ПРОЕКТ: Рол банер 80х200см Клиент: Leica България Историята на една легендарна марка и нейните най-емблематични моменти: http://vip-digivision.bg/leica-history/

Чернобил

ПРОЕКТ: Предпечат и оформление "Чернобил - 33 години тишина" - Авторска изложба КЛИЕНТ: Милен Цветанов - фотограф ОФОРМЛЕНИЕ: Фотографии: 60х40см, паспарту, клипс, Силк-мат 270гр. Плакати: 70х100 и 50х70 / Силк-мат 270гр. Табелки: 9х6см директен печат на PVC